Godzina dla Ziemi

Jedną z najpopularniejszych akcji ekologicznych jest Godzina dla Ziemi. Wydarzenie to ma miejsce co roku i większość z nas doskonale wie, na czym przedsięwzięcie to polega. Godzina dla Ziemi jest bardzo nagłośniona w mediach i regularnie toczy się dyskusja na temat jest mocnych i słabych stron. ... Czytaj dalej →